1970

Οι γύπες πετούν χαμηλά
8.3
Οι γύπες πετούν χαμηλά
Ο Χόγκαν, κάνοντας αναγνώριση για μελλοντική κατάληψη ενός Γαλλικού οχυρού, συναντάει την Αδελφή Σάρα, μια καλόγρια που χρειάζεται βοήθεια. Πριν να το καταλάβει, ο Χόγκαν βρίσκεται να συνοδεύει την Αδελφή Σάρα σε επικίνδυνες περιοχές καθώς εκείνη προσπαθεί να εκπληρώσει κάποιο μυστηριώδη σκοπό.
8.3 /14